Brainstormsessie Buurtcafe America: 28 september a.s.!

PERSBERICHT – Oprichting Stichting Gezondheidscentrum America

America – woensdag 6 juli j.l. is de oprichting van Stichting Gezondheidscentrum America officieel bekrachtigt. Voorzitter Ben van Essen, secretaris Toos Tielen, penningmeester Thijs van Kempen, bestuurslid en huisarts Jan van Dongen en bestuurslid Jan Driessen zetten officieel  hun handtekening onder de akte van oprichting, opgesteld door Notaris Tolsma van Novitas Notariaat te Horst. De [...]

  • Welkom

    Welkom op de site van Gezondheidscentrum America.