Pionieren in America

De huisarts gaat met pensioen in het dorp America. In het dorp wordt met succes een beroep gedaan op de inwoners om deze basisvoorziening in stand te houden. Huisarts Jan van Dongen vestigde zo’n dertig jaar geleden zijn apotheekhoudende praktijk in America. Hij staat nu kort voor zijn pensioen, zodat het vraagstuk van zijn opvolging [...]

  • Welkom

    Welkom op de site van Gezondheidscentrum America.